Apakah boleh jika saya mendaftar di tengah Event berlangsung?

Boleh, tidak berkesempatan mengikuti kelas petualangan dari sesi pertama menjadi resiko peserta.